پــــــیام نـــدا آقا سلطان به مناسبت شب تولدش

Published January 24, 2012 by free shabnamm adadzadeh
ندا آقا سلطان با چشماني باز در آخرین لحظات زندگيش به ما پيامي داد پيام ايستادگي و مقاومت نسلي که اگرچه نسلي بود که کودکي و نوجواني و جواني را درنظام استبداد زده ايران زندگي کرد ولي تا پاي جان در مقابل استبداد مبارزه خواهد کرد. اين نسل نسل عشق است و مبارزه و تا پاي جان براي دموکراسي و آزادی تلاش خواهد کرد. پيام ندا شعري از فرياد با صدای خودم تقديم به جنبشي که ايستاده فرياد ميزند و با چشمان باز به يک افق يعني آزادی مينگرد.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: