Archives

All posts for the month April, 2012

“بیچاره ها چه زجری کشیدند تا آدم شدند!”

Published April 30, 2012 by free shabnamm adadzadeh
برای مشاهده در اندازه واقعی٬ بر روی تصویر کلیک نمائید.

Advertisements

قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر – اول مه ۲۰۱۲ – ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۱

Published April 30, 2012 by free shabnamm adadzadeh

545850 392612974112747 209155299125183 1186691 447998152 n1 قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر   اول مه ۲۰۱۲   ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۱

اول ماه مه، روز اعتراض و همبستگی جهانی کارگران و تمامی انسانهایی است که برای نفس کشیدن و ادامه حیات، چیزی جز فروش نیروی کارشان ندارند. زنده باد اول ماه مه، و همبسته باد امید و تلاش توده‌های میلیونی کارگران و ستم دیدگان جهان برای برپائی دنیایی بهتر.

اول مه امسال بر متن بحران اقتصادی  و جهانی  شدن بیش از پیش تهاجم به زندگی و معیشت کارگران در پهنه گیتی و بر متن عروج جنبش اشغال وال استریت و اعتراضات لاینقطع کارگری در اقصی نقاط دنیا، کارگران جهان خیابانها را بیش از همیشه به تسخیر خود در خواهند آورد و جهان آکنده از فریاد برابری خواهی کارگران و جمعیت ۹۹ درصدی‌ها خواهد شد. رقم خوردن چنین وضعیتی در گستره‌ای جهانی در حالی است که ما کارگران ایران نه تنها به نحو کم سابقه‌ای با سخت‌ترین شرایط معیشتی و اقتصادی مواجه هستیم بلکه حق هیچ اعتراض متشکل و سازمانیافته‌ای را نیز به وضعیت موجود نداریم. در طول سه دهه گذشته، قراردادهای موقت و سفید امضا را بتدریج نهادینه کردند، افت قدرت خرید هر ساله کارگران را از طریق افزایش ناچیز دستمزدها نسبت به تورم موجود به امری عادی بدل نمودند، دست کارفرمایان را در عدم پرداخت بموقع دستمزدها و اخراج کارگران باز گذاشتند، شکل گیری و دوام و بقا تشکلهای مستقل کارگری را به مسئله‌ای بسیار پر هزینه برای رهبران و پیشروان کارگری بدل کردند. اما با اینحال و علیرغم شرایط بسیار مشقت باری که بر کارگران در طول سالهای گذشته تحمیل شده است گردانندگان جامعه هیچ توقفگاهی را در تهاجم به حداقل معیشت و زندگی ما کارگران برای خود قائل نشده اند و نیستند، بطور دائمی وهر ساله و هر روزه با ارائه طرح و اجرای مصوبه ای، سفره خالی ما کارگران را خالی تر میکنند. عدم پرداخت دستمزدها، ناامنی شغلی و بیکار سازی کارگران  از حد و حدود سالهای گذشته بسیار فراتر رفته است، همزمان و به موازات  اجرای فاز اول طرح قطع یارانه ها، طرح اخذ ارزش افزوده را بر روی هر آن چیزی که می پوشیم  و می خوریم و می نوشیم به اجرا در آوردند و  به این وسیله  بطور میانگین ماهیانه  ۵/۴  درصد از حداقل دستمزد دریافتی زیر خط فقر ما، در حال واریز شدن به خزانه دولت است. با اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها و در حالی که هزینه‌های زندگی در طول دو سال گذشته چندین برابر افزایش پیدا کرده است عملا بیش از گذشته اقدام به کاهش حداقل دستمزدها کرده اند. به ضرر کارگران به قوانین بیمه بیکاری و بازنشستگی دست برده اند و علاوه بر همه اینها در حال حاضر وزارت کار نیز با تهیه پیشنویس اصلاحیه‌ای بر روی قانون کار موجود، در صدد تغییرات ضد کارگری تر در آن است.

از نظر ما تداوم وضعیت موجود، سوق دادن زندگی و معیشت میلیونها کارگر و خانواده‌هایشان از خط فقر به خط مرگ است. ما اعلام میداریم به وضعیت موجود باید خاتمه داده شود. ما کارگران دیگر تحمل اینهمه بی‌حقوقی و تهاجم هر روزه به زندگی و معیشت خود را نداریم  و متحد و یکپارچه در مقابل آن  ایستادگی خواهیم کرد.  در این راستا، ما با امضای این قطعنامه، همه کارگران در سراسر کشور  را به طرح متحدانه و سراسری خواستها و مطالبات شان  فرا میخوانیم و خواهان تحقق بی‌درنگ مطالبات زیر هستیم:

۱- آزادی بی‌قید و شرط برپايی تشكل‌های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، آزادی احزاب، تجمع و آزادی بيان و مطبوعات باید به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعی كارگران و عموم مردم ایران به رسميت شناخته شوند

۲- دستمزدهای کنونی با توجه به اجرای فاز اول طرح قطع یارانه‌ها و افزایش چندین برابری قیمتها، زندگی و  معیشت کارگران را از خط فقر به خط مرگ رانده است. ما مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم

 ۳- اصلاحیه وزارت کار بر روی قانون کار موجود باید کنار گذاشته شود. هر گونه تغییر در قانون کار، بیمه کارگران و چگونگی محاسبه تعیین حقوق باز نشستگی باید با دخالت مستقیم و بلاواسطه نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران صورت بگیرد

۴- ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، اجرای فوری بیمه تمامی کارگران ساختمانی، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد‌های بهداشت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی هستیم

۵-  دستمزدهای معوقه كارگران بايد فورا و بی‌هيچ عذر و بهانه‌ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستی به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت شود

۶-  اخراج و بيكار سازی كارگران به هر بهانه‌ای بايد متوقف گردد و تمامي كسانی كه بيكار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاری متناسب با يك زندگی انسانی برخوردار شوند.  ما بیمه‌های تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران در سراسر کشور هستیم

۷-  ما با محكوم كردن تداوم سیاست بازداشت و اعمال فشار بر کارگران معترض، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه کارگران زندانی و دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان و توقف فوری پیگرد‌های قضایی علیه آنان هستیم

۸-  ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات  زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم

۹- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از يك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم

۱۰- پدیده کودکان کار هر روز و بیش از پیش در حال گسترش است. کار کودکان باید بر بیافتد و تمامی کودکان باید جدا از موقعيت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شان، نوع جنسيت و وابستگی‌های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از تامین اجتماعی گسترده و کامل، امكانات آموزشی رفاهی و بهداشتی يكسان و رایگان برخوردار شوند

۱۱- ما با حمایت قاطعانه از مبارزات و اعتراضات مردمی در تمامی کشورهای خاورمیانه، هر گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست دولتها برای سمت و سو دادن به تغییرات از بالای سر مردم، تحریمهای اقتصادی و ایجاد فضای جنگی از سوی هر نیرو و  دولتی  را قویا محکوم میکنیم

۱۲- کارگران مهاجر در ایران از ابتدائی‌ترین حقوق انسانی خود محروم هستند. ما با محكوم كردن هر گونه ستم وتبعيض نسبت به کارگران مهاجر، خواهان برخورداری آنان از حقوق برابر شهروندی با مردم ایران هستیم

۱۳- ما از جنبش  اشغال وال استریت و اعتراضات کارگری در کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان قویا حمایت میکنیم، خود را متحد آنان میدانیم  و بيش از هر زمان ديگری بر همبستگی بين المللی كارگران برای رهايی از مشقات نظام سرمايه داری تاكيد می كنيم

۱۴- اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعلام گردد و در تقويم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی گردد

زنده باد همبستگی سراسری کارگران ایران

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول مه ۲۰۱۲- ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

منبع: سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران 


قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر – اول مه ۲۰۱۲ – ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۱ Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

ادامه همدلی با مهاجران افغان: مهرجویی، حاتمی، حقیقی‌، مصفا و کریمی‌ به مازندران میروند

Published April 29, 2012 by free shabnamm adadzadeh

دوشنبه,۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرق:  داريوش مهرجويي، ماني حقيقي، ليلا حاتمي، نيكي كريمي، علي مصفا و جمع ديگري از هنرمندان در اقدامي حمايتي و براي همدلي با مهاجران افغان به استان مازندران سفر خواهند كرد

Anti Racism ادامه همدلی با مهاجران افغان: مهرجویی، حاتمی، حقیقی‌، مصفا و کریمی‌ به مازندران میروند

چندي است كه مساله سختگيري براي مهاجران افغان‌ آن هم از سوي مسوولان شكل ديگري به خود گرفته است و استان مازندران مي‌خواهد پيشقراول اخراج آنان از ايران باشد. اما هنرمندان كه در اين مسايل معمولا به عنوان نبض تپنده جامعه عمل مي‌كنند در اين راه پيشقدم شده‌اند و نسبت به اين اتفاق واكنش نشان داده‌اند و قصد دارند با حضور در شهرهاي مختلف و در بين افغان‌هاي مقيم ايران جلوي خدشه‌دار شدن چهره كشور را با اين حركت‌هاي نادرست بگيرند. ماني حقيقي كارگردان مطرح اين روزها از كساني است كه به اين مساله واكنش نشان داده است به گونه‌اي كه قصد دارد فيلم «مهرجويي: كارنامه چهل‌ساله» را با همراهي «داريوش مهرجويي» و جمع ديگري از بازيگران و همكاران شناخته شده سينماي ايران كه در فيلم‌هاي مهرجويي حضور داشته‌اند به شهرهاي مختلف مازندران ببرد و با حضور افغان‌هاي مقيم اين شهرها به نمايش بگذارد. در اين همدلي و حركت نمادين ليلا حاتمي، علي مصفا، نيكي كريمي و جمع ديگري از بازيگران و همكاران فيلم‌هاي متعدد داريوش مهرجويي همراه خواهند بود. هرچند هنوز زمان اين سفر مشخص نشده است. ماني حقيقي در اين زمينه مي‌گويد: «ما به دنبال مكان‌هايي براي نمايش اين فيلم در شهرهاي مختلف اين استان هستيم و قصد داريم براي همه و به‌خصوص شهروندان افغان اين فيلم را نمايش دهيم و خودمان در كنارشان حضور داشته باشيم تا اعتراض‌مان را به اين تصميم مطرح كنيم
او همچنين مي‌گويد: «براي ايجاد ايراني آبادتر، نياز داريم به خواهران و برادران افغان‌مان اجازه كار، اقامت، تحصيل دانشگاهي و بيمه و مسكن بدهيم.» اين واكنش درباره سخناني است كه تقي شفيعي مديركل اتباع خارجي استان مازندران مطرح كرده است. به گزارش «فارس» وي با اشاره به مصوبه اخراج تبعه افغان از اين استان گفته است: «اين مصوبه يك فرصت طلايي براي مازندران در راستاي پاكسازي استان از اتباع بيگانه است و امروز ديگر حضور افغان‌ها براي مازندران يك تهديد به شمار مي‌رود.» پيش از اين رفتار مشابهي هم در اصفهان رخ داده بود كه با اعتراض روبه‌رو شد. فيلم «داريوش مهرجويي: كارنامه چهل ساله» امروز ساعت 16:30 در مركز سينماي مستند و تجربي به نمايش درمي‌آيد و از نظر منتقدان اين فيلم حاصل پنج‌سال تحقيق تصويري است و از ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد اين مستند، نمايش تصاوير ديده نشده‌اي از پشت‌صحنه فيلم «هامون» و تصاويري از سفر داريوش مهرجويي همراه با گلي ترقي، داريوش شايگان و سهراب سپهري به كاشان است كه براي اولين بار به نمايش در مي‌آيد. داريوش مهرجويي نيز اين روزها كه آخرين ساخته‌اش «نارنجي پوش» روي پرده است خود همراه فيلم شده است تا بتواند عقايدي كه در فيلم دارد را به صورت اجرايي‌تر مطرح كند. چهره اجتماعي كه هنرمندان براي خود تعريف مي‌كنند اين روزها مي‌تواند به از بين بردن مسايلي از اين دست‌كمك كند. مسايلي كه سبب خدشه‌دارشدن چهره ايران مي‌شود و روند واكنشي هنرمندان كه از ديروز آغاز شده است مي‌تواند جلوي اين‌گونه رفتارهاي نژادپرستانه را بگيرد. اصغر فرهادي كارگردان جهاني برنده اسكار قرار است 22 و 23 ارديبهشت به تهران بيايد و در چند مدرسه افغان با حضور كودكان، فيلم «جدايي نادر از سيمين» را نمايش دهد.

ادامه همدلی با مهاجران افغان: مهرجویی، حاتمی، حقیقی‌، مصفا و کریمی‌ به مازندران میروند Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

درخواست تحریم فعال سایت هایی که بجای «خلیج فارس» از واژه های جعلی استفاده می‌کنند

Published April 29, 2012 by free shabnamm adadzadeh
[Persian Gulf]؛ برای مشاهده در اندازه واقعی٬ بر روی تصویر کلیک نمائید.

از آنجا که خبرگزاری العربیه فارسی٬ از واژه “خلیج” به جای خلیج فارس استفاده می کند٬ از همه هموطنان و کاربران گرامی در سایت‌های اشتراک لینک نظیر بالاترین٬ آزادگی٬ دنباله و … شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک٬ گوگل‌پلاس٬ توئیتر٬ فرندفید و …٬ خواهشمندم تا این خبرگزاری را در لیست تحریم های خود قرار دهند. مدیران سایت های اشتراک لینک فارسی نیز می توانند این کار را با مسدود کردن ارسال لینک از این خبرگزاری انجام دهند. 

پرنده هایِ « شهرنشين » و غمِ دل حافظ!

Published April 29, 2012 by free shabnamm adadzadeh

همزيستي قمری‌هایِ خانگي با انسان ها مثال زدنی است. آنها سال هاست که همراه با آدم ها و میان شهرها زندگی می کنند و نحوه زندگی کنار انسان را به خوبی آموخته اند؛ نه دود ماشين ها توانسته آنها را از ما جدا كند و نه قطع درخت ها؛ چراكه قمری‌هایِ خانگي شهرنشين هستند و آداب اين نوع زندگی را بلدند اما انگار استتار شده اند؛ چراكه هيچكس به آنها توجهي نمي كند.
برای درشت‌نمایی بر روی تصویر کلیک نمائید؛ عكس: حسين كريم زاده

جالب است که صدای خاص این پرنده٬ توجه حافظ شیرازی را جلب کرده آنجا که می گوید:
ندانم نوحه قمری به طرف جويباران چيست؟
مگر او نيز همچون من٬ غمی دارد شبانروزی!

اعتراض اصغر فرهادی به برخورد تبعیض آمیز علیه افغان‌ها

Published April 29, 2012 by free shabnamm adadzadeh

اصغر فرهادی و اسکار 300x199 اعتراض اصغر فرهادی به برخورد تبعیض آمیز علیه افغان‌ها

اصغر فرهادی که به‌زودی برای همدلی با مهاجران افغان مقیم ایران به کشور سفر خواهد کرد، می‌گوید: «انداختن علت ناامنی و بیکاری به گردن مهاجران، فرار از پذیرش مسوولیت است.»

به نوشته روزنامه شرق اصغر فرهادی، کارگردان فیلم «جدایی نادر از سیمین» که این روزها در حال فراهم کردن مقدمات ساخت فیلم بعدی‌اش در پاریس است، در واکنش به اخبار رفتارهای ناشایست اخیر با مهاجران افغان در ایران، بر آن شده تا چند روزی به کشور بازگردد و با نمایش فیلمش و برگزاری جلسات نقد و بررسی در میان مهاجران افغان، همدلی خود را با آنان اعلام کند. فرهادی در این‌باره می‌گوید: «چنین رفتارهای ناشایستی با مهاجران در ایران برای کشوری که خود یکی از بالاترین آمار مهاجران را در کشورهای دیگر جهان دارد، تلخ است.»

اصغر فرهادی که با تاثیرگذاری فیلمش بر مردم بسیاری از نقاط دنیا و همچنین آن لحظه دلنشین شاد کردن مردمش در مراسم اسکار و صحبت‌های پس از آن، به عنوان یکی از صد چهره تاثیرگذار سال جهان از سوی مجله تایم لقب گرفته، می‌افزاید: «انداختن علت ناامنی و بیکاری به گردن مهاجران، فرار از پذیرش مسوولیت است.»

او در سال‌های دور در مجموعه تلویزیونی «داستان یک شهر» نیز، با اختصاص دو قسمت از این مجموعه به مهاجران افغان که با نام «افغانی» از شبکه ۵ سیما پخش شد، به مشکلات و مسایل روز مهاجران پرداخته بود.  فرهادی در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت در جمعی متشکل از شهروندان ایرانی و شهروندان مهاجر افغان، پس از نمایش فیلم آخرش، با آنان به گفت‌وگو خواهد نشست.

خاطر نشان می شود در ماه های اخیر رفتار تبعیض آمیز علیه افغان های مقیم ایران شدت گرفته است. مسئولان دولتی به بهانه تامین امنیت از عبور و رمور آزادانه افغان ها در برخی از شهرهای کشور از جمله اصفهان،نوشهر،ساری و…ممانعت به عمل می آورند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ملی‌ مذهبی‌

اعتراض اصغر فرهادی به برخورد تبعیض آمیز علیه افغان‌ها Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY