نسرین ستوده مادری که عشق می آموزد

Published January 28, 2013 by free shabnamm adadzadeh

و اين بخشي از همان روياي شيرين بود كه تو اينگونه در آغوش نازنين ترين نسرين باشي … اين آغوش حق توست عزيز ترينم .

بايد كه هميشگي شود پيوند ميان تو و اين آغوش …

ميرا قرباني فر

پي نوشت : ٢٩ دي ماه ١٣٩١ . نيما در آغوش ستودني ترين نسرين و نسرين در مرخصي .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: