سهم او از نفت سرزمينش ، فقط سوختن بود!

Published December 12, 2012 by free shabnamm adadzadeh

سيران قلبش از حركت باز ايستاد تا مقامات حكومتي مصرانه ميزها شان را با همه حقارت، رها نكنند!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: