تجمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور مقابل بانک مرکزی

Published October 10, 2012 by free shabnamm adadzadeh

تعدادی از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور؛ در اعتراض به عدم فروش ارز دولتی، امروز چهارشنبه – ۱۹ مهر ۱۳۹۱ در مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع کردند. این دانشجویان با توجه با وضعیت بحرانی ارز در کشور و همچنین گرانی بیش از اندازه آن در ماه‌های اخیر و مشکلات به وجود آمده جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور، و قطع سهمیه ارز دانشجویی – دولتی به آن ها, دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان امروز در مقابل بانک مرکزی پلاکاردهایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود: “ارز دانشجویی به نرخ مرجع پرداخت باید گردد..”؛

 

تجمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور مقابل بانک مرکزی Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: