صلح، صلح، تا آزادی

Published September 25, 2012 by free shabnamm adadzadeh

132411 10151244335260281 1393240157 o2 1024x646 صلح، صلح، تا آزادی

جانم در می آمد وقتی با آن همه فشار مشتم را گره می کردم و هر روز و هر صبح فریاد می کشیدم “جنگ ، جنگ ، تا پیروزی” و هر چه عصبیت و اضطراب و نا آرامی از تبعیض‌ها و تحقیرهای خانه و کوچه و تله ویزیون بود توی آسمانِ دلگیرِ مدرسه پخش می کردم ، مثل بلندگوهایِ شیپوریِ دهن گشادِ چهار کنجِ حیاط ، مثل مامورین امور تربیتیِ همیشه خشمگین که ترویج ریا و دروغ می کردند .

در میان مشتم جای چهارهلال ناخن ، چنان پر خون به خط خطی‌های کف دستم اضافه می شد که تا ساعتی بعد گلویِ خش و آبِ دهانِ کف از یادم می رفت. قفلِ فک من اما تا شب، تا خواب، تا عمقِ رویا که نه، کابوس باقی بود و چنان قروچه ی دندان در تاریکای اتاق طنین انداز بود که صبح با گردِ استخوان بر زبان و اشک در چشم بیدار می شدم . عزا بود هر صبحِ دوباره که بایستی ” شیر سیاه صبحدم می نوشیدم”۱ و خاکستری پوش در تاریکی و سرما باز به آن حیاطِ لعنتی پا می گذاشتم و باز جیغ آلود- فریادی روانه ی همسایه‌های دیوار به دیوارِ همیشه خوابِ دبستان می کردم که: “جنگ ، جنگ ، تا پیروزی” . انگار که خروس بخواند‌شان برای بیداری، شاید بیداری، شاید روزی بیداری.

حالا که روانم پریش و دردم تمامی نمی گیرد و تلاش هر روزه‌ام تمرین کودکانه زیستن ، نه آنگونه زیستنِ تحمیلی که کودکانه زیستنی به انتخاب است ، بربلندای شهرِ پسِ پنجره می روم و نه با مشت گره شده که با دستهایی به مثابه ی بال، گشوده و فراخ شده ، از اعماقِ قلبِ هنوز عاشقم و ذهنِ مفتخر به قلبِ عاشقم فریاد می کشم: ” صلح، صلح، تا آزادی”

۱. اشاره به تصویری از شعر پل سلان

مرضیه وفامهر 

سوم مهر ماه یکهزارو سیصد و نود و یک خورشیدی/ تهران

 

صلح، صلح، تا آزادی Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: