آثار هنرمندان ایرانی در شهرک بین المللی هنرهای پاریس

Published July 29, 2012 by free shabnamm adadzadeh

 

شهرک بین‌المللی هنرها در پاریس که همه ساله میزبان هنرمندان از کشورهای مختلف است، برنامه نمایشگاهی فصل تابستانش را با آثار هنرمندان ایرانی شروع کرده. آثار متنوعی از نقاشی و عکس گرفته تا ویدیوآرت و فیلم.

زهرا امیر ابراهیمی گزارش می دهد.

Screen Shot 2012 07 29 at 2 آثار هنرمندان ایرانی در شهرک بین المللی هنرهای پاریس

آثار هنرمندان ایرانی در شهرک بین المللی هنرهای پاریس Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: