رفتن آبرو در چیست؟

Published July 25, 2012 by free shabnamm adadzadeh

292353 3961660293764 1540642983 n1 رفتن آبرو در چیست؟

همکاری داشتم در نیروی دریائی ایران، بازی زمانه من را بدین سوی آورده و او در خدمت به وطن باقی مانده و موفق به طی مدارج عالی در نیروی دریایی و بدرجه امیری و دریاداری هم نائل گردیده

در زمانی که بقیه ملت در صف های گوشت و مرغ قرار دارند ایشان بقیه دوستان را تشویق به گرد همایی ها در باشگاه افسران بازنشسته میکند و عکس های پلو خوری و مرغ خوری را برای همه با پست الکترونیک فرستاده و مرتبا هم گفتار بزرگان و عکس هایی هم از نقاط خوش آب و هوا برای خالی نبودن عریضه زینت بخش پست های الکترونیک این سردار وطن پرست است،

دریغ از اشارهای به وضع نابسامان و حکایت های ضد بشری و یا قوانین ضد زن و یا اینکه چه بر سر بهائیان می اید

حالیا آقا ناراحت کمبود مرغ شده اند که مبادا در ضیافت هایشان ناراحت بشوند و مطلب در این مورد نوشته اند جالب اینکه چندی قبل در یک ایمیل ایشان این را فرستاده بودند و اشاره یی به اینکه آبروی ایشان در دنیا رفته است

:جملات زیر و عکس مقاله رویترز از ایشان است

ولی ملت نرده ها را شکستند و ساندویچ روغارت کردند.

آیا این عمل در نتیجه گرسنگیست؟

نه بلکه در نتیجه نابود شدن فرهنگ اجتماعی و شخصیت فردی است. زیرا افراد حاضر در پارک ملت نه گرسنه بودند، نه محتاج و نه بیسواد

“ملتی که تاریخش توسط دشمن وارونه شود، فرهنگ ملت غالب بر او چپانده شود(چه عربی و چه غربی)، بر دشمنان خود احترام و قهرمانان خود را تکفیر کنند و دم نزنند این خواهد شد که شده.

حال بگوئیم هنر نزد ایرانیان، کوروش، منشور حقوق بشر،..”

این هم عکس معنادار رویترز و مقاله مضحکی که برایمان نوشتند

 

همایون مبصری

رفتن آبرو در چیست؟ Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: