پرویز پرستویی، تو بمان و گل بده

Published July 20, 2012 by free shabnamm adadzadeh

Screen Shot 2012 07 20 at 9 پرویز پرستویی، تو بمان و گل بده

یادم هست در سالیان دور دستتر وقتی در مراسم عاشورا مداح به شور میآمد و میگفت:”… شمر هم بر سر بریده حسین میگریست”.  امروز، نه فقط برای سینما، بلکه برای فرهنگ ایران زمین غریبهها هم میگریند.

ژان پل سارتر در اواخر عمرش-این طور شنیده ام- جمله زیبایی گفته بود که قابل تأمل است:حیف است که هستی، با این عظمت خدایی نداشته باشد. با ینگه دنیاییها که صحبت میکنم آنان صحبت سارتر را درباره ایران و فرهنگاش تکرار میکنند. و به قول فردوسی بزرگ میگویند:” دریغ است ایران که ویران شود”. و پ دریغ آن که ایران بی فرهنگ بماند!

اما تو پرستویی عزیز، بگذار ما پول های تو جیبی خود را روزها برای دیدنت گردهم آوریم. بسیاری می خواهند تو را ببینند، تو را که به فیلم و فیلمنامه بها می دهی. تو را به فیلمها و دلت، بمان!  ما همه میدانیم که هنر پیشگی کار و شغلت نیست؛ تو هنر ورزی میکنی ماننده نامت. بگذار حضورت، نوری در تاریک جایی باشد. تو بمان ! ای پیروز، ای فاتح عرصه هنر.

در لغت پرستو را پرستوک هم می خوانند. و چه زیباست که دهخدا، آن بلند آوازه مرد فرهنگ ایران، از حسین خلف آورده است:«گویند اگر بچه ٔ اول پرستوک را بگیرند وقتی که ماه در افزونی بود و شکم او را بشکافند دو سنگریزه از شکم او برآید یکی یکرنگ و دیگری الوان چون در پوست گوساله یا بز کوهی پیچند پیش از آن که گرد و خاک بر آن نشیند و بر بازوی مصروع بندند یا بگردنش آویزند صرع از او زایل گردد و گویند اگر دو پرستوک بگیرند یکی نر و یکی ماده و سرهای آنها را به آتش بسوزانند و در شراب ریزند هرکس از آن شراب بخورد مست نگردد …”.

 استاد پرویز پرستویی، پرویز عزیز، وه! تو چه نسبتی یافته ای با پرستو و پرستوک. سیمای مصروع ایران نیازمند توست. بگذار با وجودت، شراب آگاهی و بیداری بر جان سینمایمان روان شود.

میدانم، و شما نیک تر می دانید:

گر حکم طبیعت است و گر حکم خدای

نامرد به جای مرد مگذارد پای

هر چند که بر فراز این کهنه سرای

گه سایه کرکس است و گه فر همای

(اسلامی نودوشن)

فرهمایی با پایمردیهای اهل هنر بر این کهنه سرای باز خواهد رسید. بگذار بگویم: راه زیادی برای رسیدن به خدا وجود دارد. بیا باور کنیم که می توانیم راهی بیابیم. بیا و منتظر راهگشایی دیگران نباشیم. هر چند هر گونه بخواهی آن هنرمندانه تر است. شاد باش و دیر زی، پرویز عزیز. هر بهار که نه، هر روز چشم به راهت هستیم. برای همیشه نیستی را تکذیب کن. نبود باد نبودنت.

محرم حیدر تبار

پرویز پرستویی، تو بمان و گل بده Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: