مردم سالاری در #جمهوری اسلامی کجا و مردم سالاری در بلاد #کفر ک جا + عکس

Published July 13, 2012 by free shabnamm adadzadeh
تا کجا میشود جهت بهبود وضع شهروندان یک جامعه پیشرفت؟ — و از طرفی چطور بعضی جوامع نباید به خود اجازه انتظار داشتن را بدهند !!! در حالیکه ما همه از یک گروه بنام "انسان" هستیم !!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: