احمدی زیدآبادی، امروز پسته دندان شکن است

Published July 8, 2012 by free shabnamm adadzadeh

یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱ 

Ahmad Zeidabadi احمدی زیدآبادی، امروز پسته دندان شکن است

احمد زیدآبادی برای روزنامه همشهری کار می کرد. دست کم من که در روزنامه همشری می دیدم فکر می­کردم برای آن روزنامه کار می کند. به نظر همه دوستان یکی از پرکارترین ها بود و به قول یکی از دوستان نزدیکش از اسرائیل شناسان زبردست. وقتی که زندانی شد. همین دوست می­گفت حیف شد. “به جایی این که از وجود و فکر او برای نجات خود استفاده کنند او را در بند کردند”.  با این همه، نمی دانم زیدآبادی از اسرائیل شناسی­اش سر ستیز با اسرائیل را داشت یا نداشت. این بماند. روزهایی که تولد روزنامه های معروف به ۲ خردادی بود و فضای انتشار متناسب­تر، زیدآبادی زیاد می­نوشت و مصاحبه هم می کرد-نوشتن­اش به مصاحبه­هایش فزونی داشت. راستش دلم می­خواست بگویم احمدِ زیدآبادیِ جان، کم­تر بنویس و به قول شفیعی کدکنی بزرگ” … به کجا چنین شتابان؟”. از دلم نیامد. آخر چشمانش را که نگاه می کردم آبستن بارش بود باید می­نوشت، می بارید. احمد نوشت و نوشت. احمد زیدآبادی شهبازی بود که یارای پرواز با شترمرغ نداشت. او پر می گرفت و تنبل­اندیشان برای جبران تنبلی پرهای او را می چیدند.

زید آبادی بر آن نبود که در خیال خود و در تنهایی و خلوتش آزاد باشد. اگرچه او در خلوتش هم آزاد نبود. زیرا تنبل­اندیشان خلوت­ها را هم می­جویند. احمد زیدآبادی درد داشت؛ او دردمندانه می اندیشید حتی برای آنانی که دربندش کردند. افرادی چونان زیدآبادی در گفتن و نگفتن در عذاب­اند. آن گونه که، جی. بری می گوید: ”برای اهل فکر دردآور و ناخرسند کننده است که اجازه نیابد فکرش با دیگران در میان بگذارد”.

امروز مانده­ ام برای احمد زیدآبادی چه بسرایم، چه بگویم چه نگویم. هیچ نمی­گویم. چون سکوتش سرشار از ناگفته هاست؛ و سکوت به جبرش بسابسیار سخن­ها دارد.

محرم حیدرتبار

کمپین بین‌المللی حمایت از احمد زید آبادی

احمدی زیدآبادی، امروز پسته دندان شکن است Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: