از « طوطئه رای دادن به نام خلیج فارس و مالکیت جزایر سه گانه » آگاه شوید

Published June 27, 2012 by free shabnamm adadzadeh

مالک سايت رای دادن به نام خليج فارس كيست؟‎

انگیزه‌ های ناسیونالیسم عربی در ظاهر موجب شده تا هُمام القـُراني جوان ۲۷ ساله اهل سوریه و ساکن مالزی با راه اندازی سایت نظرسنجی برای نام خلیج فارس٬ به قولی انتقام جویی کند. دستکاری در نتایج آرا٬ و بازی با احساسات جوانان ناآگاه ایرانی٬ و ایجاد شبه در مشروعیت نام خلیج فارس اهدافی ست که ایشان از کنار برپایی این سایت دنبال می کند. وگرنه کدام آدم آگاهی ست که نداند برای تغییر نام یک محدوده جغرافیایی٬ کشورها و سازمان های بین المللی اراده‌شان را بر اساس نتایج یک نظرسنجی کذایی در یک سایت شخصی بنا نمی‌گردانند.

هموطن گرامی٬

اخیرن توسعه این سایت به انجام نظرسنجی برای مالکیت جزایر سه گانه ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نشان می دهد که همچنان ایرانیان بسیاری هستند که از روی ناآگاهی در تله سودجویان و دشمنان ایرانزمین سقوط می کنند. با گسترش این مطلب٬ سهمی در آگاهی دهی کاربران ایرانی اینترنت پذیرا باشید.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: