پوستر برای پانصدمین روز حصر یاران

Published June 26, 2012 by free shabnamm adadzadeh

در این شهر…
اسارت ماهیت قفس نیست!
که به حصر
حجم شرف
سقف به آسمان دارد.

شعر: زنده یاد نهال سحابی
طراح: دوست سبز

برای استقامت و ایستاده گی یاران سبزمان در حصر؛
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: