حسرت یک «عشق و حال» بی دردسر در طول تاریخ ایران!

Published June 26, 2012 by free shabnamm adadzadeh

به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی قدس آنلاین ۳۳ پیامبر در ۱۵ استان ایران مدفون هستند. (منبع)

*

و اما بعد،

————————
*
اگر نگاهی به لیست این پیامبران بیاندازیم متوجه می شویم که ایرانیان از قدیم الایام اهل «عشق و حال» بودند٬ و سر همین هم پیوسته عذاب الهی بر آنها نازل می شده٬ از عذاب قوم لوط بگیر تا شیث و جرجیس و یونس و …
جالب این است که این سنت عذاب الهی٬ پدیده ای مضمن شده طوری که اکنون هم ایرانیان بابت یک عشق و حال کوچک ممکن است جان خود را از دست بدهند (برای مثال این را ببینید).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: