جلوه هایی از اسلام در قلمرو فقها: شیشه و کراک آزاد٬ اما مصرف می و شراب تازیانه و اعدام دارد!

Published June 25, 2012 by free shabnamm adadzadeh

منبع خبر 

*

و اما بعد،

————————
*
خوب چرا می رید مشروب می خورید که بار اولش شلاق بخورید٬ بار سومش حکم اعدام بخورید!؟
بهتر نیست در این مملکت اسلامی بجای شراب٬ شیشه و کراک بکشید٬ که نه با یک بار مصرفش شلاق می خورید و نه با معتاد شدنش اعدام می شید. از این چندین میلیون معتاد به شیشه و کراک یاد بگیرید!!!
واقعن مملکته داریم!؟

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: