امضا تومار برای آزادی جعفر #اقدامی

Published June 24, 2012 by free shabnamm adadzadeh

از همه دوستان خواهش میکنم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنند

Please SIGN Petition: http://www.gopetition.com/petitions/free.html

Free Jafar Eghdami Facebook Page: http://www.facebook.com/pages/جعفر-اقدامی-را-آزاد-کنید-Free-Jafar-Eghdami/158374460915603

هرانا؛ ممانعت از انتقال جعفر اقدامی به بیمارستان

https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/12724-1.html
لطفا به اشتراک بگذارید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: