گرامیداشت یاد زندانیان #سیاسی متولد ماه خرداد به دعوت عفو بین الملل #تورنتو

Published June 23, 2012 by free shabnamm adadzadeh

روز ز 14 ماه جون برابر با 25 ماه خرداد گروهی از هم وطنان ساکن در شهر تورنتو و فعالین حقوق بشر کانادایی به دعوت عفو بین الملل تورنتو (حلقه ایران) با برگزاری مراسمی یاد زندانیان سیاسی متولد ماه خرداد و همچنین سهراب اعرابی را گرامی داشتند. در این مراسم شرکت کنند گان پیام های خود را خطاب به زندایان سیاسی متولد ماه خرداد در کارت تبریک هایی که به همین منظور از قبل فراهم شده بود نوشتند. همچنین پیام مریم ملک پور خواهر سعید ملک پور و پیام خانواده حسین نعیمی پور نیز به دوزبان فارسی و انگلیسی خوانده شد.

متن پیام مریم ملک پور خواهر سعیدملک پور زندانی محکوم به اعدام چنین است:

پیش از هر چیز مایلم خوشحالی و مراتب سپاس و قدر دانی خودم را از اینکه به یاد برادر زندانی ام سعید هستید عنوان کنم. مطمئن هستم که او نیز از شنیدن اینکه در گوشه ای از این جهان پهناور انسان هایی به یاد او بوده اند خوشحال خواهد شد. آرزوی همه ما آزادی تمامی زندانیان بی گناه می باشد. امیدوارم همانطور که در منشور حقوق و آزادی های کانادا آمده است؛ همه انسان ها بتوانند از آزادی و حقوق اولیه خود بهره مند باشند. تلاش های شما دوستان خوب ساکن در کانادا را برای سعید فراموش نمی کنم.
بهترین آرزوها برای شما کوشندگان حقوق بشر

Dear Friends,

Firstly, I would like to express how grateful and glad I am for the fact that you still remember my imprisoned brother, Saeed. I am sure that he will also be happy to hear that, somewhere in our vast world, there are individuals who are thinking of him.
It is our wish that all the innocent prisoners are released. I hope that one day all human beings could enjoy the basic and fundamental rights as set out in the Canadian Charter of Rights and Freedom.

My friends, I shall not forget all your works and efforts for Saeed.

I wish the best for all of you human rights activists
*
**متن پیام خانواده ی حسین نعیمی پور نیز به شرح ذیل می باشد:*

«دموکراسی خواهی در جامعه ما با وجود مردان و زنانی که تنها دموکراسی می خواهند شاید به نوعی به پیش رود ولی سرمایه بزرگتر این جنبش در ایران این است که هزینه پردازان و پیش قراولان آن انسان هایی اخلاقی، معنوی، شاد و امیدوار هستند که انرژی مثبت خود را در دنیای پیرامون خود به فراخور توانایی که دارند نشر می دهند و آن را به سرمایه ای معنوی برای جنبش دموکراسی خواهی بدل می کنند. حسین نعیمی پور یکی از خیل کثیر این جمع شریف است. حسینی که در میان دوستان و فامیل و همه کسانی که او را می شناسند به نجابت و فروتنی و تلاش برای اخلاقی زیستن شهره است. حسین، امیدوار و باروحیه و پایدار است و همانطور که بدون شعار و خودنمایی تاکنون در خدمت جنبش سبز و اهداف انسانی، اجتماعی و حقوق بشری آن پرتلاش بوده تا رسیدن به مقصد در این مسیر می ماند. به امید روزی که زادروز این عزیزان در ایرانی شاد و آزاد میسر باشد. زادروز حسین و همه ستارگان خردادی مبارک باد.»

The democratic movement might move forward through the works of the people who want only democracy. However, the real force and capital of this movement is that its front liners, and those who are paying the price, are moral, spiritual, joyful, and optimistic individuals. They spread their positive energy to the best of their ability to the surrounding world, and turn this energy into a spiritual capital and resource for the democratic movement.

Hossein Naeimipour is a member of this large group. Hossein is well-known amongst friends and family as a modest and decent person who tries to lead an ethical and moral life. Hossein is optimist, has a positive spirit, and is strong and defiant.

Without any pretence or slogansim, Hossein will toil—as he has before—to see the Green Movement and its social and human rights objectives are realized

We look forward to a day when we can celebrate the birthday of our loved ones in a free and joyful Iran.

Happy Birthday to Hossein and all the stars of Khordad (Gemini)

This eMail was send by “A+” at onlinenetwork777@gmail.com.
For questions and changes contact the Group Administrator: at onlinenetwork777@gmail.com.
If you want to unsubscribe from this Group click http://www.emaildodo.com/unsubscribe_other.php?listname=x&email= To file a complaint please sent an eMail to: complaints@emaildodo.com (and include the x@emaildodo.com Group name)

zendani 14
zendani 24
zendani 33
zendani 43

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: