حیوان آزاری؛ این‌بار زنده‌خواری شیرها در باغ‌ وحش ساری! [هشدار: ویدئو دلخراش است]

Published June 22, 2012 by free shabnamm adadzadeh
اخیرن در باغ وحش ساری٬ برای جذب بیشتر مشتری (بازدیدکنندگان)٬ شیرهای بی تجربه باغ وحش را با الاغ های زنده تغذیه می کنند. این در حالیست که ملت موبایل بدست از ساعت ها قبل همراه با خانواده منتظر به تصویر کشیدن صحنه هایی هستند که در طبیعت هم شانس رخ دادنشان نادر است. شیرهایی که در محیط های طبیعی زندگی می کنند٬ پیش از خوردن شکار خود٬ آن را خفه می کنند.  اما شیرهای بزرگ شده در قفس٬ از آنجا که تجربه شکار ندارند٬ الاغ بینوا را پیش از آنکه جانش را بگیرند زنده زنده می خورند. حتا در مواردی که از روی غریزه یکی از آنها اقدام به فشردن گلوی الاغ زنده می کند٬ چون تجربه درستی ندارد٬ تا یک ساعت طول می کشد تا حیوان را خفه کند. این در حالی ست که شیرهای دیگر٬ خوردن الاغ زنده را از پیش آغاز کرده اند.
می خواهم بنویسم که دیدن چنین صحنه هایی آن هم همراه با کودکان و خانواده٬ چه لذتی دارد که مدیران و ملت همیشه در صحنه اینگونه مشتاق به تصویر کشیدنش هستند٬ که بیاد می آورم تجمع ملت مشتاق برای دیدن صحنه های اعدام در میادین عمومی شهر را که از شب قبل تا زمان اعدام در سحرگاه به انتظار ایستاده اند. واقعن باید که به این انسانیت برباد رفته خون گریست که نشان از عمق فاجعه فرهنگی و اجتماعی در این کشور رها شده دارد.
  ای کاش ذره ای شعور و انسانیت در مدیران این باغ وحش و همه آنهایی که تنها تشنه فیلم برداری از چنین صحنه هایی هستند وجود می داشت! 
• مشاهده گزارش فرانس ۲۴ به انگلیسی در همین زمینه.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: