تولد‌ها در پشت میله‌ها – مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو

Published June 22, 2012 by free shabnamm adadzadeh

جمعه ۲ تیر ۱۳۹۱

روز ۱۴ ماه جون برابر با ۲۵ ماه خرداد گروهی از هم وطنان ساکن در شهر تورنتو و فعالین حقوق بشر کانادایی به دعوت عفو بین الملل تورنتو ( حلقه ایران) با برگزاری مراسمی یاد زندانیان سیاسی متولد ماه خرداد و همچنین سهراب اعرابی را گرامی داشتند. در این مراسم شرکت کنند گان پیام های خود را خطاب به زندایان سیاسی متولد ماه خرداد در کارت تبریک هایی که به همین منظور از قبل فراهم شده بود نوشتند. همچنین پیام مریم ملک پور خواهر سعید ملک پور و پیام خانواده حسین نعیمی پور نیز قرائت شد

سلمان سیما

تورنتو، کانادا

Birthday behind bars 3 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 18 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 15 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 9 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 16 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 2 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 7 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 21 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 26 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 22 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 13 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 23 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 6 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 14 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 8 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 4 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 5 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 11 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 1 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 30 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 17 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 51 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 19 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 12 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 28 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 27 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 24 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 25 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 10 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 20 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو
Birthday behind bars 29 150x150 تولد‌ها در پشت میله‌ها  مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو

تولد‌ها در پشت میله‌ها – مراسمی با همکاری عفو بین‌الملل تورنتو Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: