دعایِ «جلوگیری نمودن از زنا» رسید!

Published June 19, 2012 by free shabnamm adadzadeh
نمونه‌هایی از خرافه پروری‌های دینی:

نوش دارویی شفا بخش برای شفای عشق و زندگی شما
۱- گرفتن جواب مثبت در خواستگاری
۲- باز کردن بخت دختران
۳- رسیدن پسر به معشوقه اش
۴- رسیدن دختر به معشوقه اش (قراره خانما با خوندن این دعا همجنس بازی بکنن!!)
۵- فهمیدن آنکه پسر و دختر به هم می رسند یا نه
۶- اصلاح زن بی حیا و ناهل
۷- جلوگیری نمودن از زنا
۸- تسخیر و بی قراری محبوب
۹- حفظ دختران از مکر و حیله مکاران
۱۰- تهییج معشوق و معشوقه
۱۱- دستور خواندن عقد دائم و غیر دائم
بهمراه منتخبی از زیباترین اشعار عاشقانه شاعران ایران و جهان

برای مشاهده در اندازه واقعی٬ می توانید بر روی تصویر کلیک نمائید.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: