خلاف مصطلح و معمول در سایت بالاترین!

Published June 11, 2012 by free shabnamm adadzadeh
کاربر محترم٬
این مطلب که نوعی یادآوری ست در جهت سالم تر شدن فضای مشارکت در سایت بالاترین فرستاده شده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید امتیاز منفی به لینکی که با آن مخالف هستیم٬ غیرقانونی ست. چنین منفی ایی در حکم  چماق سرکوب است. بنابراین٬ اگر به مطلبی برخوردیم که مورد پسند ما نیست٬ اما قوانین سایت را نقض نکرده است٬ لطفن آرام و آهسته از کنار آن رد شویم. اجازه دهیم تا با این کار ضمن حمایت از حق آزادی بیان مخالف‌ِمان٬ مخالفین ما نیز فضای مشارکت داشته باشند. 

برای درشتنمایی٬ می توانید بر روی تصویر کلیک نمائید.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: