انتخابات در مزرعه نظام!

Published June 11, 2012 by free shabnamm adadzadeh

به نظر شما کدام یک برای رهبری مزرعه مناسب تراست؟

خرهای برتر مزرعه نظام

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: