مبنای مشترک یک اتحاد در جامعه کثرت گرا

Published June 5, 2012 by free shabnamm adadzadeh
اختلافات به کنار٬ همه اپوزسیون های سکولار می توانند حول محورهای مشترک زیر گرد هم آیند. اختلافات هم می توانند پس از حاکم شدن صندوق رای بر اساس استانداردهای بین المللی٬ و آشکارشدن میزان گرایش جامعه به موارد مورد اختلاف٬ مورد توجه قرار گیرند. اعتقاد به موارد زیر می تواند اولویت های مورد توافق اپوزسیون را برای ایجاد  محورهای مشترک همگرایی شکل دهند:
• حقوق بشر
• دموکراسی
• جدایی دین از حکومت*
* دین اگر وابسته به حکومت باشد٬ بسته به جهت باد سیاست دچار تنش و بحران می شود. جدایی دین از نهاد حکومت به نفع دین خواهد بود و در مقابل٬‌ نتیجه پیوستگی دین و حکومت چیزی بهتر از حکومت فعلی نخواهد شد. تنش های سیاسی حکومت و تصمیم های غیرجامع سیاسیون مذهبی آن گاهی موجب دین گریزی در جامعه شده و این خود بزرگترین ضربه در جهت ترویج دین مذهبیون در جامعه خواهد بود. تجربه ۳۳ ساله انقلاب اسلامی و معضل گرایش جوانان به ادیان دیگر و نمود پدیده دین گریزی خود مويد لزوم محور جدایی دین از حکومت برای توافق و اتحاد سیاسی در کشور است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: