!آزادشان کنید

Published May 30, 2012 by free shabnamm adadzadeh

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۱

536513 2889262449957 1812113772 1687035 1261995014 n !آزادشان کنید
!آزادشان کنید

آزادشان کنید
این دختران راستین آفتاب را
آنان که بذر های روشن آزادی
.در ذهن شبزده گان پاشیدندآزادشان کنید
این مژده آوران منزلت انسان را
آنان که حرمت عدالت و آزادی را
.در دخمه های ستم پاس داشتندآزادشان کنید
که آزادی
.شایسته ی آزادگان جهان است

(عسگر آهنین ۳۰ مه ۲۰۱۲)
: عکس از
 female = male / زن = مرد

!آزادشان کنید Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: