پاسپورت اسرائیلی مقام معظم رهبری کاملتر و دقیق تر از پاسپورت جعلی مجید جمالی فشی.

Published May 25, 2012 by free shabnamm adadzadeh

پاسپورت اسرائیلی مقام معظم رهبری کاملتر و دقیق تر از پاسپورت جعلی مجید جمالی فشی.
مجید جمالی فشی اعدام شد. با وجود برخی از ابهامات، صدا از کسی در نیامد. حقوق بشر بعضی ها گویا فقط در امور دوستان حزبی و رفقای روزنامه ای فعال میشود. بقیه جاها یا صرف ندارد یا اصلا مهم نیست.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: