تهی مغزی‌های مجلسی و کاریکاتورهای شلاقی!

Published May 9, 2012 by free shabnamm adadzadeh

=
گـفـت آن یار کز او گشت سر دار بلـند        جرمـش این بود کـه اسرار هویدا می‌کرد!

محمود شکرایه کاریکاتوریست اراکی به اتهام طراحی کاریکاتوری از نماینده اراک در مجلس، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: