هزاران نفر در ژاپن بسته شدن نیروگاههای اتمی را جشن میگیرند

Published May 8, 2012 by free shabnamm adadzadeh

ژاپنی ها روز شنبه خاموش کردن/ متوقف کردن نیروگاههای اتمی را در کشورشان جشن گرفتند. از سال گذشته که ۱۱ زمین لرزۀ خانه مان سوز منطقۀ فو کوشیما را زیر و رو کرد: ژاپنی ها تصمیم گرفتند که همۀ نیروگاههای اتمی خود را تعطیل کرده و به فکر چاره‌ای جدید برای تولید انرژی باشند؛ اغلب افرادی که در حال جشن گرفتن بودند، پیوسته به این مسئله اشاره میکردند که نهادهای مدنی که خود آنها باشند توانسته در یکسال گذشته، تمام نیروگاههای اتمی را تعطیل کند البته از طریق اهرم فشار بر مطبوعات و پارلمان این کشور؛

این پیروزی و این روز بزرگ  با روز ” فرزندان” منطبق شده است،   بخاطر اهمیتی که فرزندان نسل آینده دارند و باید از تبعات پخش رادیو اکتیو در امان باشند؛ علی رغم شادی این فعالان اجتماعی، در این میان، دولتیان و حکومت از این تعطیلی ها بسیار ناراضیند چراکه آنها اعتقاد دارند که از آنجاییکه یک سوم انرژی ژاپن از این نیروگاهها تامین میشده است، حال چگونه باید این سوخت را تامین کرد؟ در ضمن با تعطیلی این نیروگاهها قطع برق بمدت زیادی در ژاپن مخصوصا در شهرهای بزرگ ادامه خواهد 23259 anti nuclear march هزاران نفر در ژاپن بسته شدن نیروگاههای اتمی را جشن میگیرند داشت

هزاران نفر در ژاپن بسته شدن نیروگاههای اتمی را جشن میگیرند Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: