اسلام و حرمت “علمی” گوشت خوک!

Published May 1, 2012 by free shabnamm adadzadeh
چرا در اسلام گوشت خوک حرام شمرده شده است؟ تا آنجا که می گویند علم ثابت کرده چون خوک بی غیرت است، اگر گوشت خوک بخوریم بی غیرت می‌شویم. اما ظاهرن این علم اسلامی صلاح ندیده ثابت کند چون “گوسفند احمق است” و یا “گاو حیوان نجیبی نیست”٬ اگر گوشت گوسفند یا گاو بخوریم چه اتفاقی ممکن است بیفتد!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: