پرنده هایِ « شهرنشين » و غمِ دل حافظ!

Published April 29, 2012 by free shabnamm adadzadeh

همزيستي قمری‌هایِ خانگي با انسان ها مثال زدنی است. آنها سال هاست که همراه با آدم ها و میان شهرها زندگی می کنند و نحوه زندگی کنار انسان را به خوبی آموخته اند؛ نه دود ماشين ها توانسته آنها را از ما جدا كند و نه قطع درخت ها؛ چراكه قمری‌هایِ خانگي شهرنشين هستند و آداب اين نوع زندگی را بلدند اما انگار استتار شده اند؛ چراكه هيچكس به آنها توجهي نمي كند.
برای درشت‌نمایی بر روی تصویر کلیک نمائید؛ عكس: حسين كريم زاده

جالب است که صدای خاص این پرنده٬ توجه حافظ شیرازی را جلب کرده آنجا که می گوید:
ندانم نوحه قمری به طرف جويباران چيست؟
مگر او نيز همچون من٬ غمی دارد شبانروزی!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: