ضرب و شتم دانشجويان #دانشگاه آزاد رودهن توسط انتظامات دانشگاه + عکس و مشخصات عاملين

Published April 26, 2012 by free shabnamm adadzadeh

«ما خودمون قانونیم! قانون ماییم! اگر گفتیم فردا لخت باید بیاین، لخت باید بیاین!» این تنها گوشه ای از ادبیات انتظامات و حراست دانشگاه آزاد در برخورد با دانشجویان است. شبیه این ادبیات را پیش از این در دوران بازجویی و در زندان اوین شنیده بودم. با مدیریت جدید دانشگاه آزاد البته پیش رفت هایی هم صورت گرفته است. اگر در مهرماه 87 دانشجوی دختری، هم توسط ماموران مرد و هم توسط ماموران زن انتظامات کتک میخورد، در اردیبهشت ماه 90 تنها توسط ماموران زن کتک میخورد. دانشجویان دانشگاه آزاد همیشه قربانی بازی های سیاسی بوده اند. این است ظلم مضاعفی که بر دانشجویان دانشگاه آزاد میرود. فعالیت های صنفی دانشجویی را فراموش نکنیم. جای مهدی خدایی بیش از هر موقعی خالی احساس میشود. با تلاش های او بود که دانشجویانی که به بهانه حجاب و پوشش نامناسب در دانشگاه آزاد واحد شهر ری از تحصیل محروم شده بودند به سر کلاس درس برگشتند.

http://advar-news.biz/article13349.html
http://melimazhabi.com/?p=7081

http://350evin.wordpress.com/

daneshgah azad 1
daneshgah azad 2
daneshgah azad 3
daneshgah azad 4
daneshgah azad 5
daneshgah azad 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: