سکولاریزم چیست ؟

Published April 25, 2012 by free shabnamm adadzadeh

سکولاریزم یک اعتراضی است بر علیه بضایع کشاندن این زندگی بخاطر زندگی دیگر که ما هیچ از آن نمیدانیم.
پیشنهاد میکند که بگذار که خدا خودش از خودش مواظبت کند
نام دیگری است برای حس مشترک و عقل سالم
یعنی توافق در انتخاب توانایی‌ها تا آنجایی که مطلوب و قابل درک هستند
سکولاریزم عقیده در ساخت خانه در همین جهان را دارد
بر پایه اعتماد به: تلاشهای فردی، انرژی، آگاهی و اطلاعات، مشاهده و تجربه است تا به یک چیز نا معلوم و ماورا طبیعت
آرزویش بر خوشحال بودن در این سمت از گورستان است
سکولاریسم یعنی خوراک، کاشانه، سقف، و پوشاک
کار معقولانه و فراغت معقولانه
پرورش ذوق‌ها و سلیقه‌ها
کسب دانش و لذت بردن از هنر
و نوید دهنده برای آسایش نژاد بشری
استقلال، آگاهی، و بالا تر از همه آزادی
یعنی زدودن: دشمنی‌های فرقه ای، کینه‌های دینی
یعنی پرورش دوستی و مهمان نوازی خردمند
یعنی زندگی کردن برای خود مان و برای یکدیگر
برای حال بعوض گذشته، برای این دنیا نه برای دنیای دیگر
یعنی داشتن حق اظهار افکارت، علی‌رغم پاپ ها، کشیشان، و خدایان
یعنی که بطالت مریض گونه هرگز بربستر کار یک انسان درستکار نخواهد نشست
یعنی نابودی کار آنهایی که ترس را تجارت میکنند
آرامش و خوشنودی را برای روان انسانی مطرح میکند
آتش درد جاودانی را خاموش میسازد
سعی در پیدا کردن روش‌های مقابله با خشونت, ..با نادانی، فقر، و بیماری دارد
برای امروز همیشه حاضر و فردای همیشه آینده زندگی میکند
به نیایش کردن و گرفتن باور ندارد بلکه اعتقاد به لیاقت داشتن و بدست آوردن دارد
یک اعلامیه خردمندی و استقلال است
یعنی که منافع برای آنهایی است که متحمل بار مسئولیت هستند
یک اعتراضی است علیه ظلم و ستم مذهبی، علیه استبداد کلیسایی
علیه بنده و برده و تابع بودن یک شبح، و یا کشیش هر شبحی
کار کردن را پرستش میداند، کارگر را نیایشگر، و عقل را نجات دهنده انسان
به هر انسانی میگوید: به خود توجه کن تا اینکه بتوانی به دیگران کمک کنی،
زندگی خود را با جواهرات “کردار نیک” آراسته کن،
راه خود را با نور خورشید “دوستی و عشق” روشن بدار ترجمه از منصور راستانی

سکولاریزم چیست ؟ Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: