لیبرتی٬ فاضلاب – فاضلاب٬ لیبرتی!

Published April 7, 2012 by free shabnamm adadzadeh

[گوشه ای از توانمندی های سازمان مجاهدین خلق ایران]

عکس زیر٬ گوشه ای از حماسه بزرگ مجاهدین در عملیات پاکسازی اردوگاه لیبرتی
از فضولاتِ فاضلاب آمریکایی ها را نشان می دهد که بدون هیچ گونه کمک خارجی٬
تنها بوسیله متخصصین خود سازمان انجام گرفته بود. متخصصین امور فاضلاب اذعان دارند که روش مورد استفاده توسط سازمان مجاهدین خلق در پاکسازی فضولات آمریکایی٬ در نوع خود بینظیر است. آنها این روش را به اختصار روش گندوی (GandVi) که ترکیب فشرده ای از عبارت گندزدایی رجوی ست٬ نامیده اند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: