دیگه از این بهتر!

Published March 25, 2012 by free shabnamm adadzadeh
ای بابا دیگه چه مرگتونه خوب!؟
دیگه از این بهتر!

اجرای ناگهانی فازدوم هدفمندی/ یارانه نقدی هر ایرانی ۷۳۵۰۰ تومان شد

و اما بعد٬
آمدم بگویم: «خدایا میخواهم آنگونه زنده ام داری که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید از نبودنم.»٬ اما دیدم با مضمون این پست زیاد در ارتباط نیست٬ و از ذکرش منصرف شدم. کلن رویدادِ هرچیزِ ناگهانی٬ تاثیر منفی در بیان احساسات دارد؛ حالا این می خواهد اجرای ناگهانیِ فازِ ۲ هدفمندی یارانه ها باشد٬ یا فوتِ ناگهانیِ نمیرالمؤمنین احمد جنتی!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: