ستاره دار شدن یک دانشجوی دانشگاه مازندران

Published March 20, 2012 by free shabnamm adadzadeh

در ادامه ی فشارها بر فعالین دانشجویی منتقد حکومت ایران یکی دیگر از دانشجویان از حضور در مقطع کارشناسی ارشد محروم شد.
به گزارش منابع دانشجویی از مازندران رحمان یعقوبی فعال دانشجویی شمالی دانشگاه مازندران که به همراه نزدیک به صد نفر از هم دانشگاهی هایش در بیست و شش خرداد سال 88 بازداشت شده بود با وجود قبولی در رشته ی جغرافیای شهری دانشگاه ازاد رشت از تحصیل در این رشته محروم شده است.
این فعال دانشجویی که در سال 88 بیش از بیست روز را در بازداشتگاه اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل بسر برده بود،توسط شعبه ی 101 دادگاه انقلاب اسلامی بابلسر و توسط دادستان سیفی به شش ماه حبس تعزیزی و چهارده ضربه شلاق محکوم شده بوداما پس از مدتی دادگاه تجدید نظر شهرستان بابلسر به وی و سایر فعالین دانشجویی این دانشگاه اعلام نمود که حکمشان به حالت تعلیق در امدهاست،ولی بعد از دو سال دوباره به زندان متی کلا فراخوانده شدند
رحمان یعقوبی که هفته ی گذشته با پایان بیش از نصف دوره ی محکومیتش از متی کلا ازاد شد قبل از انتقال به زندان مطلع شد که از ادامه ی تحصیل وی در مقطع کارشناسی ارشد ممانعت می شود و حتی به وی گفته شد که باید به سپاه رشت مراجعه کند!
این فعال دانشجویی بعد ازادی نیز با ادامه ی پیگیری هایش مطلع شده که همچنان از تحصیل او در دانشگاه رشت ممانعت می شود.
رحمان یعقوبی،علی عباسی و مازیار یزدان نیا سه فعال دانشجویی دانشگاه مازندران هستند که هفته ی گذشته با گذراندن دوره ی محکومیت از زندان ازاد شدند،گفتنیست این زندانیان بخش اعظم این دوره را در بند مجرمین خطرناک بسر برده و همچنین به دستور مستقیم بابازاده رئییس زندان متی کلا روزنانه بین چهار تا پنج ساعت باید در نمازخانه می نشتند طوری که یک هفته پس از ازادی همچنان تاول بر روی پاهایشان اشکار بوده است.

http://adf.ly/1587888/whostheadmin

mazandaran.docx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: