زیاده خواهی بشر فقط در برج سازی نیست هر کس به نسبت اراده خود عمل میکند

Published March 7, 2012 by free shabnamm adadzadeh
این عکس تصویری از حیوان آزاری ست.

*

و اما بعد،

————————
*
زیاده خواهی بشر فقط در برج سازی نیست هر کس به نسبت اراده خود عمل میکند

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: