“خاتمی یه غلطی کرد و رای داد٬ شما صبور باشید”

Published March 7, 2012 by free shabnamm adadzadeh

به گزارش کلمه٬
میـرحسیـن موسـوی : رای نــداده ام؛ صبر و گذشـت داشته باشیـد در راه خـدا

میرحسین موسوی در دیدار با دختران خود با تاکید بر اینکه در انتخابات شرکت نکرده است و رای نداده است همگان را به صبر و گذشت برای خدا توصیه کرده و گفت که در راه حق صبر و گذشت هردو با هم مهمند.پس از مدتها محدودیت و قطع دیدارها و برای دومین بار درطول یکسال بازداشت زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با دختران خود دیدار کردند.

*

و اما بعد،

————————
فکر می کنم موسوی در این پیامش خواسته بگه «خاتمی یه غلطی کرد و رای داد٬ شما صبور باشید و نسبت به خاتمی گذشت داشته باشید»!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: