خاتمی‌های سیاست٬ فرهنگ عمومی را به مخاطره می اندازند!

Published March 5, 2012 by free shabnamm adadzadeh

در بحث با دوستان در باره حضور سیدمحمد خاتمی در انتخابات و توجیهات خودش درباره یک دانه رایی که به صندوق انداخت نظرات گوناگونی رد و بدل شد. در رسانه ها٬ بویژه فضای مجازی هم واکنش ها بسیار گسترده بود. بهرحال هرکس بسته به استنباطش٬ جدا از اینکه خود خاتمی چه توجیهی برای رایش داشته٬ نظر یا داوری فردی خود را داشته و دارد. 

به عقیده من ایراد خاتمی نه در رای دادنش است نه سر حرف نماندنش. ایراد در رابطه با مردم است. خاتمی چهارجوب خاص خودش را دارد و نظر مردم خیلی روی عملکردش تاثیر ندارد. برعکس٬ نظر مسوولین نظام و تلاش کیهان‌نشینان در نسبت دادن هر حرکت اعتراضی به خارج کشور٬ بیشتر روی ایشان تاثیر دارد. بعلاوه٬ علی‌رغم اینکه خاتمی از شفافیت دم می‌زند در عمل اصلن هیچ شفافیتی در کارهاش نیست. اینکه جمع زیادی از دانشجویان احساس می کنن در ماجرای کوی دانشگاه تهران و پس از آن خاتمی پشتشان را خالی گذاشته٬ اینکه تعداد کثیری از روزنامه نگارها احساس می کنن خاتمی آنها را به حکومت فروخته و نظایر آن٬ در بهترین حالت نشان از عدم شفافیت ایشان است. 
آقای خاتمی آزاد بوده که شرکت کند. همان طور که ما آزاد بودیم که شرکت نکنیم. البته شرکت کردن ایشان در حالی که کف خواسته هایشان را اعلام کرده بود و آن کف خواسته ها از طرف حکومت محقق نشد در شناخت ما نسبت به ایشان موثر خواهد بود. شناختی که نشئت گرفته از افعال و اقوال فرد در تاریخ فعالیت های سیاسی اَش است. 
رایِ آقای خاتمی و نامه ایشان مهر تائیدی است بر اینکه ایشان بین جنبش سبز و جبهه اصلاحات مرزبندی نموده و خود را نه عضو جنبش سبز٬ بلکه جزء لاینفکی از این نظام می داند. در واقع ایشان سوپاپ اطمینانی در این نظام هستند که در مواقع اضطرار، نظام از آن استفاده میکند و در مواقع دیگر به کناری می اندازد. چه زیبا گفت میرحسین موسوی آنگاه که در پاسخ به پیشنهاد مصالحه نظام گفت: بر سر منافع مردم با هیچ کس معامله و مصالحه نمی کنم . 
اینجاست که خاتمی مصلحت اندیش و مصالحه کار تلقی میشود . ایشان هر چقدر نیتش خیر باشد و سربلندی و اعتلای مردمش را هم طلب کند باید بداند این منش، فرهنگ عمومی را به مخاطره می اندازد و او را شخصیتی میکند مثل هاشمی حتی اگر خودش را٬  آبرویش را فدای- به زعم خودش- آینده کشور و مردمش کند.
مردم همراه میخواهند سیاست عرصه فردی نیست و او باید بداند که آینده ی ملت جدا از شخصیت سیاسی‌شان نیست. باید برای افکار عمومی احترام بیش از این قائل شد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: