پخش شیرینی و شکلات در سطح شهر تهران به مناسبت کسب جایزه اسکار

Published February 28, 2012 by free shabnamm adadzadeh

روز دوشنبه هشتم اسفند ماه عده ای از جوانان سبز و هنر دوست در خیابانهای شهر تهران و به خصوص حوالی میدان ولیعصر اقدام به پخش شیرینی و شکلات در بین مردم کردند. این جوانان هدف خود را از این حرکت شاد باش کسب جایزه اسکار برای سینمای ایران وشرکت دادن مردم در خوشحالی خود عنوان نمودند. پخش شیرینی و شکلات در حوالی میدان ولیعصر و چهار راه ولیعصر و با وجود جو امنیتی انتظامی بیش از دو ساعت به طول انجامید. تعدادی از مردم نیز از این خبر بی اطلاع بودند و با شنیدن آن ابراز شگفتی و خوشحالی می کردند. رهگذران و کسبه نیز به تحسین اقدام این دانشجویان و جوانان می پرداختند و با گفتن کلمات و جملاتی نظیر " دمتون گرم" و " آفرین" به این دانشجویان و جوانان روحیه می دادند. تعدادی از رهگذارن وعابرین نیز علامت"وی" نشان می دادند. این جوانان و دانشجویان برخورد رهگذران و کسبه محل را خوب و صمیمانه توصیف .کردند

oscar  tehran 1
oscar  tehran 2
oscar  tehran 3
oscar  tehran 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: