سطح مدارا و تحمل هواداران سازمان مجاهدین خلق با مطالب طنز در سایت بالاترین

Published February 26, 2012 by free shabnamm adadzadeh
برای بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک کنید.
آدرس لینک های سانسور شده بالا بصورت زیر است:

*

و اما بعد،

————————
*

اگر همانگونه که در شکل بالا نشان داده شده فیلتر بالاترین را خاموش کنید٬ مشاهده می کنید که ۲ لینک طنز که در بخش سرگرمی قرار داشته و محتوای هیچکدامشان حاوی توهین و ناسزا و فحش نبوده است٬ توسط منفی های سازمانی هواداران سازمان مجاهدین فیلتر و سانسور شده تا عملن آزادی بیان توسط مدعیان دروغین آزادی و دموکراسی برای ایران٬ آن هم در محیط مجازی٬ اینگونه سرکوب شود. امیدوارم دست اندرکاران سایت بالاترین٬ در برابر نقض آزادی بیان و استفاده ابزاری هواداران سازمان مجاهدین خلق از منفی دادن غیرقانونی و سلیقگی به لینک ها در جهت سرکوب مخالفانشان سکوت نکنند تا رسالت بشری مان در جهت پاسداشت آزادی بیان بیش از این مورد خدشه و سؤاستفاده عده ایی معدود قرار نگیرد.
بدهی است که به توصیه سایت بالاترین اگر از لینکی خوشمان نمی آید اما قوانین سایت نقض نشده است٬ حتمن نباید منفی سلیقگی داد٬ می شود خیلی راحت از کنارش رد شد. سانسور کردن یک لینک با منفی های سلیقگی٬ درست مثل توجیه رژیم جمهوری اسلامی در سانسور و فیلترینگ است که همانا توهین به شعور مخاطب است. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: