بی پناه است اما نگاهش نگاهبان پناه توست .ایرانیهارا به اجبار به ایران باز نگردانید!

Published February 25, 2012 by free shabnamm adadzadeh


همه ی ما آزاد آفریده می شویم و بر طبق ماده ی ۱۳ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، این حق هر انسانی است که از کشور و سرزمین خویش خارج شود و یا آزادانه بتواند به آن برگردد.
در طول این سالها عده ی زیادی از هموطنانمان به خاطر نقض گسترده ی حقوق شهروندی از ایران خارج شدند و  بعد از تحمل مدت های مدید سرگردانی در کشورهای همسایه ی ایران ،خودشان را به امید زندگی در دنیای بدون تحقیر و برگرفته از قوانین مبتنی بر حقوق بشر ، به اروپا  و یا دیگر نقاط دنیا میرسانند . متاسفانه در بعضی از موارد شاهد آن هستیم که بعضی از هموطنانمان با رد شدن پرونده ی پناهندگی دستگیر میشوند و در خطر انتقال به ایران قرار میگیرند . هدف از این نوشته تلاش برای نجات  یکی از هموطنان شمالی ما هست که مدت دو سال است خود را به سوئد رسانیده است و همینک در معرض دیپورت به ایران قرار گرفته است . در این نوشتار کوتاه لازم نمیبینم که ار اقدامات و سختی هایی که به گفته ی خودش در ایران کشیده چیزی بنویسم و بخاطر مسائلی که بر او گذشته است خواهان این بشوم که از او حمایت کنیم  ؛خواسته ی من یک تقاضای حقوقی و انسانی است و آن اینکه هیچ انسانی را نمیتوان به صورت اجبار مجبور به رفتن به کشوری کرد که او نمیخواهد و یا نمیتواند در آنجا سکونت داشته باشد.

در این زمانه که با پول هر کاری میشود کرد سردمداران حاکمیت اسلامی و فرزندان و نوه ها و نتیجه هایشان  تابعیت های چندگانه از کشورهای مدعی حقوق بشر میگیرند و با اسامی مختلف به سیر و سیاحت و زندگی در اروپا و آمریکا میپردازند .
و این همه درحالیست که بسیاری از هموطنان ما بدون هویت و درمانده از همه جا در ترکیه و یونان و قبرس و دیگر کشورهای جهان گرفتارند و حقوق انسانی آنها نقض میشود.
پناهنده ای که همه چیزش را از دست داده  تا خطایی از او سر نزده است باید از او حمایت کرد و نگذاشت که حقوق انسانی او خدشه دار شود . ما وقتی که از حقوق بشر صحبت میکنیم ، نگاهمان تنها معطوف به مرزهای ایران نیست و در برابر نقض حقوق انسانی در هر کجای جهان نمیتوانیم سکوت کنیم . علی آذری ،تنها کاربرآشنای بالاترین و یا یک نام و چهره ی دوست در فیسبوک نیست . او هموطن ما است و از روی ناچاری از وطن و خانواده اش  مثل خیلی از ایرانیها، بدرودگفته  وبه کشوری مثل سوئد پناه برده است و تا به الان خطا و یا جرمی از او سر نزده است .گناه او این است که بی پناه است . نگذاریم که بی پناه بماند زیرا که نگاه اوست که نگاهبان پناه ما خواهد بود .
ستاره
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: