حالا می فهمم چرا اینها اینقدر سنگ «مقاومت» را به سینه می زنند!

Published February 20, 2012 by free shabnamm adadzadeh
تصاویری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در صحن مجلس به هواداری از مقاومت اسلامی در لبنان٬ پرچم‌های حزب‌الله لبنان را برافراشته اند:

*

و اما بعد،

————————
این هم تصاویری دیگر از هواداران مقاومت اسلامی در لبنان. حالا می فهمم چرا اینها اینقدر سنگ «مقاومت» را به سینه می زنند!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: