ابراز نارضایتی گردانندگان صفحه ۲۵ بهمن از بی‌برنامگی و خمودگی پس از ۲۵بهمن

Published February 20, 2012 by free shabnamm adadzadeh
گردانندگان صفحه ۲۵ بهمن در فیس بوک از خمودگی و بی برنامگی پس از بیست و پنجم بهمن٬ با انتشار مطلبی ابراز نارضایتی کردند. این صفحه در اینباره می نویسد:
گردانندگان این صفحه نیز مانند شما از خمودگی و بی برنامه گی پس از بیست و پنجم بهمن ناراضی اند. باور کنید تنها با اعلام این صفحه اتفاق خاصی نخواهد افتاد مگر نه مانند پارسال لحظه ای برای اعلام تظاهرات هفتگی و سپس روزانه تامل نمی کردیم.
فراموش نکنیم هنوز گروههایی هستند که فکر بازگشت به انتخابات را در سر می پرورانند. این گروهها، دسته ها و گروههای جنبشی را در حالت آچمز سیاسی قرار داده اند. اجازه دهید توضیح در این باب را به زمانی دیگر بسپاریم. دست میرحسینی باید که به تمام این بحث ها خاتمه دهد. حضور ایشان در این روزها بیش از پیش احساس می شود. مطمئن باشیم که حضور دوباره ایشان جنبش را وارد دوره ای جدی خواهد کرد. پیشنهاد ما علاوه بر مراسم هشتم اسفند، حرکت به سوی منزل میرحسین موسوی در روز یازدهم اسفند می باشد. 11 اسفند روز تولد ایشان است. چه ایرادی دارد که در این روز عزیز بخواهیم از نزدیکتر سلامی نثار ایشان کنیم؟ دوستان، دادمان را سر کسانی بزنیم که باید قدم پیش بگذارند. ما به نوبه خود از تمام گروههای سیاسی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دلشان را برای فردای ایران می تپد خواهشمندیم پا پیش بگذارند و آستین ها را برای یازده اسفند بالا بزنند. شما هم خاموش ننشینید، دست ها را در هم کنیم.
به امید پیروزی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: