چرا قدر آزادیتان را نمی دانید!؟ [ایمیل‌ها چرا قطع است؟]

Published February 11, 2012 by free shabnamm adadzadeh
ایران آزاد ترین کشور جهان است:
هر وقت – هر کی – دلش خواست قطع میکند هر وقت دلش خواست وصل میکند
هر وقت – هر کی – عشقش کشید کندش میکند هروقت دلش خواست تندش میکند
هر کی – هر وقت دلش خواست گرونش میکند هر وقت دلش خواست ارزونش میکند
هر کی هر وقت دلش خواست آزاد میکند هر وقت دلش خواست ممنوع میکند

+پینوشت:
ایمیل‌ها چرا قطع است؟ / سازمان فناوری: به زیرساخت مربوط است / زیرساخت: سازمان فناوری مسئول است (خبرگزاری مهر)

* و اما بعد،
———————— *
چرا قدر آزادیتان را نمی دانید. کدام کشور اینقدر آزادی دارد؟

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: