۲۵ بهمن و قلب سرزمینی که همچنان برای آزادی میتپد. تنهایش نگذار! +نماهنگ جدید وطن با صدای خودم

Published February 10, 2012 by free shabnamm adadzadeh

فردا سالگرد انقلابي را جشن ميگيرند و روياهاي ما را براي يک زندگي بهتر در خيابانها لگد مال ميکنند
اما هنوز قلبهای امید ما در سراسر این گیتی پهناور برای سرزمینمان میتپد . فراموش نکنیم که ما فرزندان همان کسانی هستیم که در سالهای جنگ  با تقدیم قطرات خونشان از تمامیت ارضی وطنمان دفاع کردند .ما همکلاسیها و هم نسل کسانی هستیم که ایستاده کشته شدند و خونشان بر سنگفرش خیابانها  ریخت  ولی تن به نشسته زیستن در خودکامگی و استبداد و ذلت  ندادند  . ایدئولوژی و مکتب  ما آزادی و دموکراسی و حقوق بشر است و این تفاوت ما با کسانی است که به هر طریقی میخواهند در قدرت بمانند و هر روز از بامداد تا شامگاه به شعور و حیثیت انسانی ما توهین میکنند .
در این دو سال و نیم گذشته بهترین یارانمان  به شهادت رساندند و یا  به حبس های طولانی مدت محکوم کردند و مسئول تمام این خونها و این اعمال جنایتکارانه بر عهده ی ولی فقیه مطلقه و حاکمیت مضحکی است که در زیر ابای او بر ایران و ایرانی حکومت میکند . ۲۵ بهمن سالگرد دستگیری و بازداشت و حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد است و ما بنا به پیمانی که بستیم از حقوق آنان و همه ی کسانی که در گنداب حکومت جمهوری اسلامی گرفتار شده اند دفاع میکنیم وباور داریم که دفاع از حقوق بشر به هیچ عنوان گزینشی نیست  .  ۲۵ بهمن سالگرد شهادت دوتن از یارانمان  محمد مختاری و ژاله صانع است که حاکمیت ، بزدلانه  میخواست نام آنها را به عنوان بسیجی مصادره کند و حتی در روز تشیع جنازه ی محمد تلاش کرد که برای آنان پدر و مادر دروغین در رسانه ها به نمایش در بیاورد  اما همه دیدند  که محمد  قبل از شهادت در فیسبوک خودش نوشته بود که  خداوندا  ایستاده مردن را نصیبم کن که از تشسته زیستن در ذلت خسته ام.
این ویدیو را تقدیم میکنم به قلب خسته اما استوار وطنم که همچنان میتپد و جریان امید به یک زندگی بهتر را در شریان و رگهای سرزمینمان  تا گستره ی آزادی پرواز میدهد.
 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: