ساقی بیا در بزم ما از باده پُر کن ساغری

Published February 9, 2012 by free shabnamm adadzadeh

عکس بالا:‌ تصویری از همهٔ آن کار دیگرِ یک واعظ منبری‌ست: دف و تنبور و میِ ناب و یک واعظ اهل بزم!

*

و اما بعد،

————————
*

اینجاست که شاعر می گوید:
واعظین کین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کارِ دیگر می کنند!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: