پوستر: دستبند سبز محمد

Published February 7, 2012 by free shabnamm adadzadeh

خیابان از آواز سبز تو خالی نخواهد ماند.
دستبندت را من خواهم بست…

بیست و پنج بهمن: حضور سبز انسان

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: