بعضی‌ها به چه چیزهایی که ایمان نیآورده اند!

Published February 7, 2012 by free shabnamm adadzadeh

*

و اما بعد،

————————
مداح این ویدئو «حدیث مستندی» نقل می کند مبنی بر: نوشیدن بول معطر پیامبر اسلام که باعث نجات از گرسنگی دائمی میشود. 
عجبا که بعضی‌ها به چه چیزها که ایمان نیآورده اند!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: