آی آمریکا٬ خیلی نامردی!

Published January 31, 2012 by free shabnamm adadzadeh

آی آمریکا! نامرد!
نفت‌مان را تحریم کردی. بانک‌هایمان را تحریم کرد. ما به جهنم. مردم مظلوم لبنان و فلسطین چه گناهی کرده اند؟

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: