افشای عکسی از رقص احمدی‌نژاد در یک محفل خصوصی!

Published January 16, 2012 by free shabnamm adadzadeh
در یکی از سفرهای استانی هیئت دولت٬ دکتر احمدی‌نژاد در میان شماری که برای مراسم استقبال آورده شده بودند٬ در فضایی مختلط و در حالیکه جماعت در حال دست زدن و سوت و کف بودند٬ احمدی‌نژاد برای شادی مدعوین و تغییر فضا٬ اختصاصی برای حضار با آهنگ خُشگلا باید برقصن٬ قِر داد و لرزوند! 
آورین٬‌ آورین

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: