اعتراض «نیروهای خودسر» به عدم استفاده پلیس از سگ های شکار انسان!

Published January 15, 2012 by free shabnamm adadzadeh

طنز/ سایت محافظه‌کار «رجا‌نیوز» از ورود سگ‌های شکار انسان به سازمان رزم ناجا٬ برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی خبر داد.  مقام‌های پلیس از عملکرد نیرو‌های خود در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ناراضی بوده و به همین منظور تصمیم به استفاده از سگ‌های شکار انسان در سازمان رزم ناجا گرفته‌اند.
*

و اما بعد،

————————
در همین رابطه یکی از لباس شخصی‌های شرکت کننده در سرکوب‌های پس از انتخابات سال ۸۸ در واکنش به این خبر گفت: بدون شک تجهیز پلیس به سگ‌های شکار انسان موجب اقتدار بیش از پیش این نیرو در برابر معترضان خواهد گشت٬ و ما از برادران زحمت‌کش پلیس خواهش می کنیم تا در مقابله با اعتراضات خیابانی و «خودجوش» برادران عرزشی تبعیض قائل نشوند. 
عدم استفاده پلیس از سگ های شکار انسان در مقابله با نیروهای «خودسر» که گاهی با اعتراضات «خودجوش» موفق به فتح سفارت در تهران گشته‌‌اند٬ موجی از اعتراض را در بین نیروهای لباس شخصی و بسیجی های ولایی برانگیخته. آنها از اینکه مثل بقیه معترضان٬ پلیس برای مقابله با گردهم‌آئی‌های خودجوش‌ آنها٬ از سگ‌های شکار انسان استفاده نکرده شاکی‌اند و دوست دارند پلیس این فرزندان مخلص نظام را هم در رده انسان‌ها به‌حساب آورد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: